Copertina Frammenti Rotondesi by Peppe Bruno
A MAMMA…
Tratto da:Onda Lucana® by Peppe Bruno
 
Na parola chi ti inchie a vucca e chi t’infiamma.
 
Ad ogni piriculu, o circustanza,
a parola che ti veni ncapu,
è mamma.
 
Lè quiddra chi tà giniratu,
novi misi nda ventre tà purtatu.
 
T’allevatu, tà crisciutu.
 
Avutu pi tia tutte attensiuni pi ti cresce sanu,
e cu ducaziune.
 
Pi mia, a parola mamma forse tene cchiù mburtanza.
 
Picchì du patre nunnagghiu
saputu mai a sistenza.
I tempi mei,
supra a carta i dentità c’era scrittu u nome du papà.
 
Ma quannu mostravu a meia,
pimia iera na vrigogna picchì c’era scrittu “Figghiu i N.N.”
 
Cu passà du tempo,
m’agghiu rassignatu e agghiu capitu ca mamma,
chiù di centu patri mà datu.
 
Pi quiddr’ommu,
nunnagghiu mai pregatu nun sacciu si u Signure a pirdunatu.
 
Vogghiu ludà a mamma.
 
E pi rinfurzà l’affetto vogghio scrivi MAMMMA… cu tre M,
per me sei stata grande.
Tratto da:Onda Lucana® by Peppe Bruno
Frammenti Rotondesi-raccolta di poesie di Peppe Bruno