copertina-frammenti-rotondesi-by-peppe-bruno1

SUA MAESTA’

Tratto da:Onda Lucana® by Peppe Bruno

U re da pasta i casa

C’è cu u chiamma fusillo,

c’è cu u chiama maccarune a ferretto,

noi, u chiamamo rascateddro!

Pu fa, nun ci vo tanto:

pigghise na iunta i farina i grano

du mulino i suso

e n’ovu,ca si ciu mittisi

vene cchiu tiso.

Pu mbastà cume iera d’usu,

nu pocu i maistria,

e d’ogghio i puza;

pu cavà, po, vene u bello

iè bonu puru

nu ferro imbrello.

Pi preparà a cunzima,

mitti aintra a na tigheddra

nu ndagghio i carne i porco,

o di na vecchiareddra.

Na vota ministrato ndana nsalatera,

asupa a nu tavulino c

i fai na bella grattata i caso pecurino.

Tratto da:Onda Lucana® by Peppe Bruno
Frammenti Rotondesi-raccolta di poesie di Peppe Bruno