CHI ERA LEI

Tratto da:Onda Lucana® by Peppe Bruno

Scornusa meia, ierisi tanta suggiziunata,

ca puro a mia nun cercavisi mai nente.

Quannu a casa c’eranu genti, nun sapiasi chi dà

pi fa cuntenti, aviasi sempre pagura

i fa brutta figura, e ti cacciavisi i cunti da vucca tuia.

Nun sapiasi chi ghiera a vanità

tu viviasi sulu i mudestia e semplicità.

Nun eresi, na sansanara…

Ti faciasi i fatti tuia, senza guardà quiddri i nisciunu,

pi mia quissi ieranu tutti preggi

chi ti davanu onore e privileggi.

Tutte si circostanza anu datu a noi

na longa vita d’amure e tolleranza.

Amore meiu, nun c’è mumentu

chi tuttu quissu nun mi vene ammente.

Accettu cu piacire

ca mi tene apertu u pinseru.

Tutti si ricordi pi mia su na cunsulaziune,

picchì quiddru chi m’hai datu tu

nun m’ha datu mai nisciunu.

Pozzo adesse puru siccante,

nun pozzo fa a minu, ti tengu sempre nnante.

Si nun pensera a tia, fusse finita puru pi mia

sumu stati na coppia onesta, e leale.

Putemu i a fronte scuperta

nnante a giustizia Divina….

nunnamu semminatu mai spine.

Tratto da:Onda Lucana® by Peppe Bruno

 – Frammenti Rotondesi-